ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԳԼԵՐԵՆ

Մեզ մոտ գործում են անգլերենի հետևյալ մակարդակները`

 • Սկսնակ
  (A1)
 • Տարրական
  (A2)
 • Ցածր-միջին
  (B1)
 • Միջին
  (B2)
 • Բարձր-միջին
  (C1)
 • Առաջադեմ
  (C2)

Դասընթացի նպատակն է կարճ ժամանակահատվածում զարգացնել անգլերեն լեզվի 4 հմտությունները: Դասերը տևում են 3 ամիս և բաղկացած են 2 փուլից, յուրաքանչյուր փուլից հետո անցկացվում է գրավոր և բանավոր քննություն` ուսանողի առաջադիմությունը ստուգելու համար:

Դասընթացը մշակված է հատուկ մեթոդով և բաղկացած է 12 տարբեր թեմաներից:

Յուրաքանչյուր թեմա պարունակում է.

 • Թեմատիկ բառապաշար
 • Քերականություն
 • audio նյութեր
 • ֆիլմի դիտում
 • քննարկումներ

Դասերը բացառապես անգլերեն լեզվով են և նպատակաուղղված են բանավոր խոսքի զարգացմանը:

Ի դեպ, առաջին դասն անվճար է: Դասընթացներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է անցնել անվճար բանավոր և գրավոր թեստավորում: