ԲԻԶՆԵՍ ԱՆԳԼԵՐԵՆ

Բիզնես անգլերենի դասընթացը նպատակաուղղված է` օգնելու գործնականում ավելի արդյունավետ շփվել օտարերկրացի գործընկերների հետ: Հատուկ մշակված մեթոդի, փորձառու դասախոսների և ճիշտ ընտրված գրքերի շնորհիվ կարճ ժամանակահատվածում Դուք սովորում եք տիրապետել բիզնես անգլերենին անհրաժեշտ բոլոր հմտություններին (business correspondence, memorandums, press releases, business etiquette,negotiation skills etc.): Դասերը հագեցած են audio և video նյութերով, ինչպես նաև հաճախակի կրկնվող համակարգչային թեստավորումներով:

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ունենալ «Ընդհանուր անգլերենի» ցածր-միջին մակարդակին համապատասխան  գիտելիքներ: